Gumotextilné pásy

Gumotextilný pás pozostáva z 2 - 6 textilných vložiek a z hornej a dolnej krycej vrstvy. Textilné vložky vznikajú kombináciou polyestru a polyamidu. Krycia vrsva prichádza do styku s prepravovaným materiálom, ako aj s valčekami a bubnami dopravníka.

Gumotextilné pásy slúžia na prepravu materiálu, najmä sypkého a kusového, v bežných podmienkach.

Naša ponuka gumotextilných pásov je rozdelená podľa možnosti ich použitia: